نصب پوستر در ساختمانهای در حال ساخت

ما ادعا میکنیم بزرگترین مرکز و شرکت نصب پوستر با چسب های مخصوص جلوی درب ساختمانهای در حال ساخت و نیمه کاره در تهران هستیم که با کادر ویژه این موضوع را انجام میدهیم و گزارشات بصورت فیلم و یا عکس به مشتری تحویل میدهیم نصب پوستر های تبلیغاتی جلوی ساختمان های نیمه کاره و در حال ساخت کار بسیار مهم و حساسی میباشد که ما سعی در بهترین کیفیت در اجرای آن را داریم