روش های پخش تراکت و توزیع اوراق تبلیغاتی

.روش های مختلف توزیع اوراق تبلیغاتی چیست؟
1- توزیع اوراق بصورت دستی میدانی (تحویل دست به دست در معابرپرتردد)
2- پخش اوراق در منازل مسکونی بصورت پلاک به پلاک
3- نصب وچسباندن درب منازل باچسب کاغذی
4- نصب پوستر یاتراکت با چسب اسپری در اماکن مجاز
5- پخش اوراق درواحدهای تجاری ویا شرکتی
6- پخش پروژه ای بصورت مویرگی در سطح کشور
7- پخش اوراق در اماکن خاص ویا پخش هدفمند
8- توزیع اوراق اتومبیلی و تحویل بروشور به رانندگان خودرو یا قرار دادن روی برف پاک کن
9- توزیع اوراق درمدارس،دانشگاه و نمایشگاه ها