تاثیر ابزارهای تبلیغاتی در جذب مشتری

ابزارهای تبلیغاتی

اگر بهترین محصولات را دارید وقصد دارید بهترین ها را به دیگران معرفی کنید وبرای این اقدام ابزار تبلیغاتی میخواهید و وب سایت میخواهید ویا کاتو لوگ نیاز دارید ،بروشور تبلیغاتی باید تهیه شود ، سامانه ارسال پیامک شما فعال باشدوبازاریاب مجربتان آماده باشد .بازاریاب هدفتان از پیش تعیین شده باشد تا بتوانید خدمات ویا محصولات خود را به دیگران خوب معرفی کنید ابزار تبلیغاتی مثل یک شیشه  دو لبه هست که هم میتواند شما را بالا ببرد وهم میتواند کاملا نابودتان کند باید دقت کنید که چه ابزاری نیاز دارید وچگونه از این ابزار وبه چه وسیله ویا چه شخصی از این ابزار استفاده میکنید .کمپینهای تبلیغاتی همین وظیفه را دارند که شما را راهنمایی کنند وبه شمامسیر بدهند وبرایتان برنامه ریزی مالی کنند وشما وکسب وکارتان رابه بازارهدفتان ومشتری برسانند .اگر میخواهید آزمون وخطا وریسک تبلیغاتی خودتان را پایین بیاوریدویا اصلا نداشته باشید دست از تبلیغات وبازاریابی خود سرانه بردارید وبه کسانی که باید اطمینان کنید اطمینان کنید...بعضی از اوقات میبینیم کار فرما یا کارآفرین به مشاوره تبلیغاتی مراجعه میکند و عنوان میکند ،بنده بهترین خدمات ویا محصولات را لازم دارم وارائه  میکنم ضمنا مشتریان خود را هم دارم وضمنا نیاز به تبلیغات هم ندارم مشاور میگوید خوب پس چرا به ما مراجعه کردید دوست کارفرما یا کار آفرین می گوید فقط برای معقوله ی بازار یابی خدمت رسید ه ام .متاسفانه بعضی از دوستان از بازاریابی فقط قسمت قشنگش رایاد گرفتند وتعریفشان از بازاریابی این است که یک نفر از آسمان پیدا شود وبعد بدون داشتن ابزار تبلیغاتی ،بدون بازار هدف ،بدون آموزش ،بدون تخصص بدون داشتن اطلاعات برود محصولات وخدمات این کار فرما وکار آفرین عزیز را به فروش برساند وایشان یک مبلغی به عنوان در صد پورسانت را به افرادی که بنام بازار یاب یا ویزیتور هستند پرداخت نمایند.بعضی از دوستان کار فرما فکر مکنند یک مشاوره بازار یابی ویا یک بازاریاب میتواند برای ارتقاع ویا پول در آوردن بیشتر شان معجزه کند.اگر شما تصمیم کرفتید از همین امروز کسب وکارتان رابهتر کنید ویا از کسب وکار خوبتان خوب محافظت کنید اولا نیاز به یک مشاوره اصولی دارید دوما نیاز به ابزارهای تبلیغاتی متناسب با کارتان دارید سوما قواعد واصول بازاریابی وبازارسازی را رعایت کنید تابتوانید بدون ریسک وبا هزینه ی معقول پا بر عرصه ی اطلاع رسانی ،تبلیغات وبازاریابی شوید.