نصب پوستر تبلیغاتی


ما در این روش میکوشیم تا پوستر مورد نظر جهت نصب در جای مناسب خود در منطقه قرار گیرد و چسبانده شود تا مشکل و نارضایتی نه از لحاظ شهروندان و نه از لحاظ شهرداری منطقه مورد نظر ایجاد گردد و ضمنا در این شیوه از چسب مایع یا چسب کاغذی استفاده میشود.  گزارش کار بصورت تصویری و کتبی در اتمام کار خدمت کار فرما تحویل داده می شود . عموما در نصب پوستر از پرسنلی استفاده میشود که از وسیله نقلیه موتوری استفاده میکنند که پویایی لازم را داشته باشند .

نصب پوستر های تبلیغاتی با استفاده از چسب های اسپری و نیرو های ویژه و مجرب .

شرکت راستین با 10 سال تجربه در زمینه نصب پوستر های تبلیغاتی و با استفاده از نیروهای مجرب آماده همکاری با کلیه سازمانها و مراکز میباشد . نکات زیر در مورد نصب پوستر مهم میباشد که باید کارفرما به آنها توجه داشته باشد.

نصب پوسترمیبایست در اماکن مجاز باشد

نصب پوستر میبایست با استفاده از چسب های مخصوص انجام گردد

نصب پوستر های تبلیغاتی میبایست در ساعات خلوت بخصوص شب صورت پذیرد

در هنگام نصب پوستر داشتن وسیله نقلیه موتور و ماشین الزامیست

نصب پوستر تبلیغاتی

ما ادعا میکنیم تا کنون توانسته ایم در مقوله ی نصب پوسترهای تبلیغاتی بهترین کیفیت را در انجام کار پیاده سازی نماییم .لذا این مرکز با دارا بودن کادر فوق العاده حرفه ای وداشتن تجربیات کافی وسالها نگاه داشتن رضایت مشتریان وبرند های معتبر در زمینه ی نصب پوستر تبلیغاتی مانند کرمان موتور، نصب پوستر های سینمای هنر وتجربه، ایرانسل ، پوستر های انتخاباتی، پوستر های آموزشی ، پوستر های شرکت های ساختمانی وصنعتی وصدها مجموعه دولتی وخصوصی دیگر توانسته است کارنامه در خشانی را در این زمینه داشته باشد لذا برخی از شرایط واصول انجام نصب پوستر به تر تیب اعلام میشود .

1-نصب پوستر با چسب های مخصوص واسپری

2-نصب پوستر در اماکن ومحل های مجاز

3-اعزام کادر ویژه با وسیله ی مخصوص نقلیه

4-زمانبندی انجام کار در ساعات کم تردد

5-اعلام گزارشات تصویری وویدئویی ونیز بصورت کتبی

6-مشاور منطقه ای در خصوص نصب پوستر

لذاما اماده ایم در این خصوص بهترین کیفت وشرایط ایده آل را که باعث بازدهی خدمات و فعالیت شما میشود به نحوه احسن انجام دهیم .