نصب پوسترهای تبلیغاتی

نصب پوسترهای تبلیغاتی در تمام نقاط تهران همراه با ناظر و ارایه ی گزارش تصویری از طریق وایبر یا تلگرام.

نصب پوسترهای تبلیغاتی با استفاده از چسب هایه مخصوص اسپری در اماکن مجاز و بدون اشکال صورت میگیرد.

زمان و محل نصب به کارفرما اعلام شده و جهت اطمینان از نحوه انجام کار از محل نصب به صورت رندوم فیلم و عکس گرفته و به کارفرما ارایه میگردد.

 - نصب پوستر تبلیغاتی در شمال تهران

- نصب پوستر تبلیغاتی در مرکز تهران

- نصب پوستر تبلیغاتی در شرق تهران

- نصب پوستر تبلیغاتی در جنوب تهران