پخش تراکت پروژه ای

شرکت راستین سالها در توزیع اوراق بصورت پروژه ایی کاملا موفق بوده و افتخار همکاری با موسساتی مانند محصولات توتال کور , آموزشگاههای قلم چی , مدرسان مجرب و . . . را دارا میباشد چرا که بحث نظارتی توزیع اوراق پروژه ای و بحث برنامه ریزی و ساماندهی این مهم توسط کارشناسان زبده صورت میپذیرد و در این روش همواره سعی در انتخاب بهترین نیروها به منظور اتمام پروژه به بهترین شکل ممکن استفاده میشود پخش تراکت در موسسه تبلیغات راستین بصورت مویرگی و با دقت کامل و پلاک به پلاک بوده و کار بدین صورت می باشد که منطقه مورد نظر با تعداد تراکتهای تعیین شده به نیرو داده می شود نیرو با تعداد تراکت ها به محل مورد نظر اعزام میشود و داخل هر پلاک و منزل مسکونی 2 عدد تراکت می اندازد. مگر در مواردی که تعیین شده باشد به تعداد زنگها و یا واحدها بروشور داخل انداخته می شود. در زمانی که بارندگی و یا هوا نامناسب باشد فقط منازل مسکونی جنوبی پوشش داده میشود چرا که تراکت در معرض آب قرار می گیرد .


گزارش کار با ارائه گزارش آماری

نیروها و پرسنلی که جهت نصب یا پخش تراکت اعزام می شوند برگه هایی را با خود به همراه دارند که در این برگه های مخصوص نام تمامی خیابان های اصلی و فرعی که در آن توزیع اوراق را انجام می دهند یادداشت نموده و در انتهای کار توسط ناظر یا مستقیما به کارفرمای خود تحویل می دهند تا کار فرما بتواند طبق گزارش کار نیرو محل پوششی را بازدید نماید